۲۵ نوامبر روز منع خشونت علیه زنان است.طبق آمارها از هر سه زن یکی از آنها مورد خشونت قرار می گیرد. می خواهم به یک چالش دعوتتان کنم:

می آیید در روز چهار آذر هرکدام از ما یک پست درباره ی این موضوع بنویسیم؟

به نظر می رسد آنچه سبب می شود میزان خشونت‌ها انقدر زیاد باشد سکوت زنان دربرابر آنهاست. شما چه چیزی را مصداق خشونت می‌دانید؟

فکر می کنید چه مواردی جزو خشونت است اما زن ها به آن عادت کرده اند و گمان می کنند امری عادی است؟

به نظر شما سکوت زنان در برابر خشونت مصداقی از زنان علیه زنان است یا خیر؟

اولین پست رو تو وبلاگ عالمه جان دیدم و انتظارشو نداشتم چنین حرکتی تو بیان شروع بشه ... واقعا خوشحالم ... مینویسیم ... با هم مینویسیم و با این نقل قول از عالمه عزیز شما رو به این چالش دعوت میکنم :

از همه ی شما عزیزان ،فارغ از جنسیت، دعوت می کنم که شما هم بنویسید و دیگران را هم به این چالش دعوت کنید. پیشاپیش ممنونم :)