از همونجایی که بریده شدی باید شروع بشی!
داستان من تو بیان همینجا تموم میشه ... تو این مدت دوستای خوب و با مرامی پیدا کردم و آشنایی با همه شما برام افتخار بزرگی بوده و هست و خواهد بود ... دیگه اینجا فعالیتی نخواهم داشت از این بعد سعی میکنم بیشتر مطالب تخصصی حوزه کاریمو تو این آدرس قرار بدم :

ممنون که این مدت منو تحمل کردین :)