آموزش های زبان اصلی خیلی کمک میکنن ... خوبیش اینه یه سری چیزا رو متوجه نمیشی بعدش خودت میری و با جستجو تو نت یاد میگیری و چون خودت شخصا پیگیری بودی و لقمه آماده نبوده برای همیشه یادت میمونه و این خیلی خوبه :)

callbackFunction