و تشکر میکنم از پریا عزیز بابت این هدیه ارزشمندش ... کتاب بعدی که میخونم همین هدیه اس ... کلی ممنون بابت این سورپرایز :)