دیروز با رفقا رفتیم نمایشگاه کتاب زیاد بزرگ نبود ولی خوب بود ... حدود 200 غرفه داشت ... دوتا کتاب گرفتم ... صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز و قلعه حیوانات جورج اورول که قلعه حیوانات رو  قبلاً خونده بودم فقط دوست داشتم کتابشو داشته باشم ... امشبم صد سال تنهایی رو شروع میکنم ... به نظر رمان جالبی میاد ... 

در ضمن یه اتفاق جدیدی که افتاده با اعضای تیم یه شرکت دانش بنیانی که کارا تبلیغات انجام میدن رو ثبت کردیم ... همچنین ما مسئول قسمت طراحی وبش هستیم :)