امشب در هر صورت باید ثبت بشه فقط اینو میدونم خیلی خوشحالم و آرامش زیادی دارم ...  باید استراحت کنم حرف برای گفتن زیاده نوشته شدن فقط باید تایپ بشن این پست آپدیت میشه :)

26/10/1396