چند روز پیش پروژه فارسی سازی ClipBucket رو تموم کردم ... سه روز کلا وقتمو گرفت ولی ارزششو داشت ... فعلا هم درگیر پروژه C# هستم ... واقعا خیلی رو اعصابه ... حال و حوصله پروژه اونم برای دستکتاپو ندارم .. باید بینم چی میشه ... بدتر از اونم اینه که دوست دارم JavaScript رو شروع کنم ولی بخاطر این پروژه نمیتونم شروع کنم ...

پ ن : ....