احساس میکنم زندگیم حلقه بی نهایتی شده البته هر بار با شرطا مختلفی اجرا میشه و فک نمیکنم به این زودیا به شرطی بر بخورم که منجر به break بشه پس ادامه میدم :)

این روزا دارم سعی میکنم تمرینا بیشتری برا جاوا اسکریپت انجام بدم تا مفاهیم خوب تو ذهنم بمونه ... همچنین هر روز یه آموزش از دوره جاوا اسکریپت و یه آموزش از فریم ورک bootstrap میبینم ... چیزی به پایان دوره جاوا اسکریپت نمونده ... چند روز بعدش هم طبق برنامه ریزی که انجام دادم دوره bootstrap تموم میشه ... دیگه از اون به بعد فقط تمرین ، تمرین و تمرین .... بعدش دیگه php رو شروع میکنم ... من  حد و مرزی ندارم فقط میرم جلو تا روزی که به شرط break برسم ... امیدوارم اون لحظه که به این شرط میرسم پشت سیستمم باشم این بهترین پایان برا یه برنامه نویسه :)

my program