امروز داشتم به این فکر میکردم که من الان کجام ؟ چجور شد به اینجا رسیدم ... به این جواب رسیدم من الان دقیقا جایی هستم که یه سال پیش بهش فکر میکردم و خودمو اون موقع تو الان خودم میدیدم ... من دقیقا یک سال قبل همین موقع داشتم برای کنکور میخوندم تنها هدفم این بود که دانشگاه ملی رشته آی تی قبول بشم ... الان دانشگاه ملی زاهدان قبول شدم و رشته آی تی میخونم ... ولی همون موقع حتی یک درصد هدفم از دانشگاه اومدن درس خوندن نبود ... دوست داشتم بیام دانشگاه و یه تیم تشکیل بدم و توی کارم پیشرفت کنم ... یکی دو هفته ای میشه که به اون چیزی میخواستم رسیدم ... تیممون تشکیل شده وبسایتمون هم راه اندازی کردیم ... 

فقط امروز به این فکر میکردم که چقدر طرز فکر تو زندگی تأثیر داره ... رویاپردازیامو دوست دارم چون یه روزی به واقعیت تبدیل میشه ...

پ . ن : اینم آدرس وبسایتمون : livetheme.ir