تصمیم منطقی اینه وقتی حالت خوب نیست بری کاری که خیلی باهاش حال میکنیو انجام بدی ... مطمئناً کمک میکنه حال آدم بهتر بشه ...