نمیدونم چندوقته نیومدم وبلاگو بروز کنم ... یکم سرم شلوغ بوده الان برگشتم شهرمون ... دارم یه قالبو به HTML تبدیل میکنم میخوام خودمو محک بزنم ... تو این مدت خیلی چیزا یاد گرفتم ... همش دارم کد میزنم ... خیلی زندگی لذت بخش شده ... امیدوارم همینجور بمونه ...

پیشاپیش سال نو مبارک :)