امان از این نخوابیدن های الکی ... داره حالم از خودم بهم میخوره برنامم به هم ریخته از همینجا میگم از فردا به این وضع مسخره خاتمه میدم دیگه واقعا حالم از خودم بهم میخوره اونم بخاطر این بیدار بودنا و صبح خوابیدن ... درضمن بیدار موندنم کلا پوچ شده و هیچ کاره مفیدی نمیکنم فقط pes بازی میکنم روانی شدم از این وضع ... از فردا کلا خوابمو تنظیم میکنم میرم سراغ برنامه هام و به این وضع تخماتیک خاتمه میدم ... رمان کوری هم چند روز پیش بدستم رسیده باید شروع کنم ... حالم از وضع بهم میخوره ... تنها چیزی که میاد تو ذهنم فحش به خودمه همین الانم اعصاب ندارم و باید بخوابم ! 

پ ن : فحش به خودم :/