یکی از فانتزیام اینه که مستقل شدم ... مدرک تحصیلیمو آتیش بزنم به تلافی همه این مدتی که وقتمو تلف کرد :)